Az Erdélyi Református Egyházkerület közleménye a Székely Mikó Kollégium ügyéről

25 év jogállamiságba vetett hitünk dőlt ma meg azzal, hogy a Ploiești-i táblabíróság jogtalanul elvette az Erdélyi Református Egyházkerülettől a Református Székely Mikó Kollégium épületét. Olyan állapot állt elő, amivel a román állam azt jelezte a reformátusoknak, a kisebbségieknek, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki mást ebben az országban. Nem akarunk másodrendű…

Continue reading →

Kolosváry Bálint: A tulajdonjog védelme

Ma újabb vendégszerzője van a Jogtudományi Intézet blogjának: Kolosváry Bálint (Kolozsvár, 1875. január 25. – Budapest, 1954. augusztus 28.). Az alábbi szöveget abból az alkalomból közöljük, hogy 2014. november 22-én, szombaton a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete és az Erdélyi Múzeum Egyesület a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében Kolosváry Bálint emlékkonferenciát szervez. (A konferenciáról részletek, regisztrációs információk itt.) Kolosváry Bálint –…

Continue reading →

Fegyveresi Zsolt: Az erdélyi jogi oktatás múltja (I)

Jog- és oktatástörténeti jellegű írásomban az erdélyi jogi oktatás kialakulásának és szervezésének néhány fontos pillanatát szeretném felidézni. A téma kapcsán többnyire a kolozsvári jogi oktatás kialakulástörténetről állnak rendelkezésünkre tanulmányok. Különféle összefoglaló írásokban találunk utalásokat Erdély más szinterein zajló, a jogi oktatás létrejöttéhez úgyszintén kapcsolható eseményekről. Írásomban ezeket az adatokat gyűjtöttem egybe. Így, álljon itt egy…

Continue reading →

Székely János: Az igazság ára. Elmélkedés egy alkotmánybírósági határozat margójára

Alapvetés Románia Alkotmánybírósága 462/2014 sz. 2014 szeptember 17-i határozatában (továbbiakban 462/2014 sz. ABH.), mely Románia Hivatalos Közlönyének 775/24.10.2014-es számában került közzétételre, az Alkotmánnyal ellentétesnek találta a felfolyamodási perorvoslat gyakorlásához semmisség terhe mellett előírt kötelező ügyvédi képviselet, a kötelező ügyvédi képviseletnek a romániai polgári eljárásjogban egyedüli esetét. Dr. Sztranyiczki Szilárd a határozatot már összefoglalta és fontos…

Continue reading →

Sztranyiczki Szilárd: Alkotmányellenes a kötelező jogi képviselet a felfolyamodásban

2014. október 24-én Románia Hivatalos Közlönyében megjelent a 462/2014-es számú Alkotmánybírósági döntés, amely szerint felfolyamodás esetében alkotmányellenes a kötelező jogi képviselet. A hatályos új Polgári eljárási törvénykönyv 13., 84., 484., 486. és 490. cikkei értelmében a felfolymodási keresetet kötelezően alá kell írja a felfolyamodó ügyvédje, vagy esetenként jogtanácsosa, vagy a jogvégzett fél saját maga, illetve jogi végzettségű megbízottja, ugyanakkor…

Continue reading →

Varga Attila: A kálvinizmus hatása az alkotmányjogra és a modern kapitalizmusra

Minden év október 31-e a Reformáció napja, amikor arra emlékezik a világ protestáns, református közössége, hogy Luther Márton 1517-ben ezen a napon függesztette ki 95 pontban a hitújítási mozgalmat elindító követeléseit a wittenbergi vártemplom kapujára. A mai modern ember számára megkerülhetetlen a két nagy reformátor, Luther Márton és különösen Kálvin János, és nemcsak teológiájuk, mely elsősorban…

Continue reading →

Kis Réka: Az egyesületek, alapítványok, föderációk névmódosítási kötelezettségével kapcsolatos aggályok

Merész célkitűzésekkel lép elő a 2000. évi 26. az egyesületekről és alapítványokról szóló kormányrendeletet módosító, 2014. évi 22. törvény. Egyrészt kibővíti a 26-os kormányrendelet által megszabott névválasztási feltételeket, másrészt feloszlatással fenyegeti azokat a civilszervezeteket (civilszervezetek alatt a 26-os kormányrendelet által szabályozott egyesületeket, alapítványokat, föderációkat értem), amelyek két éven belül nem hozzák összhangba elnevezésüket az újonnan bevezetett…

Continue reading →

Lészai Orsolya: A skót “trónok harca”

A skót függetlenségi eszme egy már régóta kovácsolódó gondolat. De mielőtt elemeznénk a jelenlegi helyzetet, bemutatnám a történelmi hátterét az edinboroughi és londoni viszonyoknak. A skót törtélenemben nem egy függetlenségi háborúról beszélhetünk, hanem kettőről. A történetírók maguk is többes számban fogalmaznak, amikor Skócia önállósági sikereiről beszélnek. A XIII. században, pontosabban 1296-ban az Angol Királyság megszállta a…

Continue reading →

Veress Emőd: A bérleti szerződések alapján keletkezett bértartozások közvetlen végrehajthatóságáról

Az új román Polgári törvénykönyv (Ptk.) egyik újtítása, hogy elismeri az adóhatóságnál iktatott bérleti szerződések végrehajtható jogcím jellegét. A Ptk. 1798. cikke szerint: “Az adóhatóságnál iktatott, magánokirati formában megkötött, illetve a közokirati formában megkötött bérleti szerződések végrehajtható jogcímek a bérleti díj szerződésben, vagy ennek hiányában a törvényben megállapított kifizetési határidejére és módjára vonatkozóan.” A végrehajtható jelleg, ahogy a jogszabály szövegéből…

Continue reading →

Varga Attila: Identitás, függetlenség, egység (néhány gondolat a skót népszavazás kapcsán)

Szeptember 18-án a Skócia függetlenségéért megtartott népszavazás által felvetett egyik legáltalánosabb alapkérdés nem más, mint az integráció/dezintegráció problémája, úgy Nagy-Britannia, mint az Európai Unió vonatkozásában. Érdemes tehát – akár a konkrét ügyön túl –   elgondolkodni azon, hogy mindez szélesebb és általánosabb vonatkozásban is előtérbe helyezi az identitás – a nemzeti, vallási, felekezeti, nyelvi és regionális identitások…

Continue reading →