Veress Emőd: Papp Tekla laudációja

Papp Tekla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. A Sapientia EMTE keretében — a nagy múltú kolozsvári jogászképzés hagyományainak szerves folytatásaként — 2010-ben került sor a jogászképzés alapítására, vagy, a különböző előzmények figyelembe vételével, újraalapítására. Papp Tekla a szakindítás pillanatától kezdve elkötelezett barátunk és támogatónk. Első kolozsvári előadását 2010. december 3-án tartotta a Bocskai-házban, Atipikus szerződések a…

Continue reading →

Veress Emőd: Indoklás és köszönetnyilvánítás

A Román polgári jog. Általános rész c. könyv bevezetője “Praeterea docere nihil aliud est quam scientiam in alio aliquo modo causare. Sed scientiae subiectum est intellectus; signa autem sensibilia, quibus solummodo videtur homo posse doceri, non perveniunt usque ad partem intellectivam, sed sistunt in potentia sensitiva. Ergo homo ab homine doceri non potest.” (Aquinói Szent Tamás)…

Continue reading →

Fegyveresi Zsolt: Nótári Tamás laudációja

Nótári Tamás felsőfokú tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott, ahol 2000-ben jogi diplomát, továbbá az egyetem Bölcsészettudományi Karán 2001-ben klasszikafilológusi diplomát szerzett. 2005-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogtudományi PhD-t, majd 2006-ban a SZTE Bölcsészettudományi Karán történettudományi PhD-t szerzett, mindkét fokozatot summa cum laude minősítéssel. Az ELTE Állam- és…

Continue reading →

Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 (könyvismertető)

Régi adósságot törleszt a most megjelenő könyv (Veress Emőd – Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetememen 1945–1959. Sapientia EMTE – Forum Iuris, Kolozsvár, 2016), amelynek augusztus 19-én, a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesz a bemutatója. A háromszáz oldalas kötet a kolozsvári magyar nyelvű jogászképzés egyik kulcsfontosságú korszakára összpontosít és az 1945–1959 közötti, a Bolyai…

Continue reading →

Veress Emőd: Illúziók kora és ami utána jön

Gondolatok a romániai magyar felsőoktatás helyzetéről és jövőjéről Megjelent a Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 című kötetünk.∗ A kötetben szigorúan csak a címben jelzett tárgyat vizsgáltuk, de a kötet megírása, szerkesztése közben több általános, a kötet szűken vett témájához nem kapcsolódó, a romániai magyar felsőoktatás múltját, helyzetét és jövőjét illető gondolat is megfogalmazódott bennem. Ezeket…

Continue reading →

Fábián Gyula: BREXIT 1975-2016 – egy EU-tagállam kilépésének jogi vonatkozásai

A három Európai Közösséget[1] létrehozó hat európai állam[2] az ötvenes években az alapító szerződések aláírásakor megegyezett abban, hogy nem írnak elő kilépési lehetőséget, mert ez összeegyezhetetlen lenne az európai integráció szellemével. A latinból származó integráció egy egész újrateremtését jelenti, esetünkben egy politikailag darabokra szakadt, keresztény és művelt kontinens egységének az újjáteremtését. Ez főleg az EGK…

Continue reading →

Veress Emőd: Grosschmid Béni

Grosschmid Béni Máramarossziget szülötte (1851-1938) – az egyik legnagyobb, iskolateremtő magyar jogtudós, a nagyváradi jogakadémia, majd a kolozsvári és a budapesti egyetemek professzora. A német, szászföldi eredetű család a magyar kultúrában is fontos szerepet töltött be. Grosschmid Béni unokaöccsei Márai Sándor író (eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik) és Radványi Géza (született Grosschmid Géza)…

Continue reading →

Nótári Tamás: Kontinuitás és újítás Szent István törvényeiben (2. rész)

Írássorozatunk első részében (Nyugat.ro 2015) I. Szent István törvényeinek, törvényalkotási koncepciójának alapvonásait tekintettük át. Jelen írásban a Szent István-féle  államszervezés és a törvényhozás terén megmutatkozó kontinuitás és újítás kérdéseivel kívánunk foglalkozni. Szent István törvényei kapcsán alapvető kérdésként merül fel, hogy törvényeivel, államszervező munkájával minden tekintetben újat alkotott-e, s az ősi hagyományokat és intézményeket megsemmisítette-e, vagy pedig…

Continue reading →

Varga Attila: A kétarcú állam (a „lehallgatások” és a jogállami követelmények között)

„Számon tarthatják mit telefonoztam / s mikor, miért, kinek. / Aktákba írják miről álmodoztam / s azt is ki érti meg. / És nem sejthetem mikor lesz elég ok / előkotorni, azt a kartotékot, / mely jogom sérti meg.” József Attila, Levegőt (1935 november 21) A jogállamiság egyik súlyos hiányossága, ha a közhatóságok túllépik hatáskörüket, olyan feladatokat,…

Continue reading →

Megemlékezés Dr. Lupán Ernő egyetemi tanárról

Dr. Lupán Ernő Kézdivásárhelyen született 1929-ben, középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte. Kolozsváron előbb filozófiai tanulmányokat folytatott, de egy büntetőjogi egyetemi előadás hatására szakot váltott, és 1953-ban jogász államvizsgát tett a Bolyai Tudományegyetemen. Nem sokkal ezt követően a tehetséges fiatal jogászt ösztöndíjjal az akkori Szovjetunióba küldték doktori tanulmányokat folytatni, és ott szerezte meg 1956-ban jogtudományi doktori fokozatát….

Continue reading →