Veress Emőd: Az erdélyi magyar jogi szaknyelv revitalizációja

1. Az erdélyi magyar jogi szaknyelv Az erdélyi magyar jogi szaknyelv az Erdély területén hatályos román jognak magyar nyelven történő, az alábbiakban elemzett komplex célokat követő használata, írásbeli és szóbeli kommunikáció során. Az erdélyi magyar jogi szaknyelv a magyar jogi szaknyelv sajátos „nyelvjárásának” tekinthető, amelytől részben eltér lexikai, stilisztikai, szövegszerkezeti és pragmatikai szempontból is, ugyanis…

Continue reading →

Székely János, Veress Emőd: A mesterséges intelligencia és a jog

1. A sajtó és a hírfogyasztó közönség fantáziáját egyre inkább leköti a mesterséges intelligencia kérdése, és e technológiai vívmány várható jövőbeni hatásai. Természetesen olykor napvilágot látnak visszafogottabb értékelések is, melyek szerint a mesterséges intelligencia (rövidítve: „MI”; angol rövidítéssel: AI – azaz „artificial intelligence”) virágkora még a messzi jövőbe vész. Sőt az is felvetődött, hogy e…

Continue reading →

Veress Emőd: Verespataki viaszostábla a kolozsvári Történeti Múzeumban

A múzeum nemrég, augusztus elején – nagyon rövid időre – kiállította egy ókori kölcsönszerződést rögzítő viaszostábla két darabját. Az eredeti triptychon két (14×9,5 cm méretű) alkotórészét Kolozsváron őrzik, a harmadik elem pedig Balázsfalván található. Mivel a kiállítás célja Verespatak (Alburnus Maior), mint helyszín sajátos jelentőségének hangsúlyozása (a figyelemfelhívás) volt, hasznos lehet, ha jogtörténeti szempontból is…

Continue reading →

Kádár Hunor: Gondolatok a Büntetőeljárási törvénykönyv módosításának margójára

Az igazságszolgáltatás szervezetéről, a Büntető törvénykönyvről, illetve a Büntetőeljárási törvénykönyvről élénk politikai viták zajlanak. A vitának – bármelyik “oldalon” álljon is a hozzászóló, sajnos a szakmai tartalma kétes és politikai indulatoktól áthatott. Az erdélyi magyar nyilvánosságban zajló vitáknak ráadásul a szaknyelvi minősége is nagyon rossz: ez is súlyos felkészületlenséget jelez. A jelen írásban Dr. Kádár…

Continue reading →

Kokoly Zsolt: Új adatvédelemmel kapcsolatos ítélet az Európai Bíróság gyakorlatában: 
a Facebook rajongói oldalak felelőssége az oldalt látogatók személyi adatainak kezelésében

A rendkívül széles nyilvánosságnak örvendő Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alkalmazásának kezdete – 2018. május 25 – után alig több mint egy héttel, június 5-én az Európai Unió Bírósága ítéletet hirdetett a C-210/16 sz. ügyben, melyben kimondta, hogy a Facebook rajongói oldal adminisztrátora a Facebookkal együttesen felelős az oldalát meglátogató személyek adatainak kezeléséért.  Az ítéletet annak…

Continue reading →

Varga Attila: Téves (tévés) javaslat az alkotmánybírák kinevezéséről

Az elmúlt napokban, hetekben sok képtelenség hangzott el az Alkotmánybírósággal kapcsolatosan, amelyre szívesen válaszolnék nagy őszinteséggel és bőven élve a véleménynyilvánítás szabadság adta lehetőséggel, de tisztségem ezt – egyébként joggal – nem teszi lehetővé, indokoltan korlátozva a hasonló helyzetekben való szókimondást. Ugyanakkor egy észrevétellel, rövid eszmefuttatással mégis megpróbálkozom. Nevezetesen arra, az időközönként (és a jelenlegi…

Continue reading →

Kokoly Zsolt: Személyes adatok-e a szakmai vizsgadolgozatra adott írásbeli válaszok és a vizsgáztató megjegyzései?

2018. május 25-én vált alkalmazandóvá az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016. április 27-i (EU)2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet – „GDPR”). Noha a jogszabály már két éve, 2016 óta hatályos, a közbeszédben való elterjedése valójában csak 2018 elején indult meg. Az elmúlt félévben számos előadás, képzés, szakcikk, tájékoztatás látott napvilágot, amely azt eredményezte, hogy…

Continue reading →

Új könyv a Forum Iuris Könyvkiadónál: Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete

A Forum Iuris Könyvkiadó idei második nagy szakmai eredménye – az Erdély jogtörténete című egyetemi tankönyv megjelentetése után – Veress Emőd egyetemi tanár Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete c. kötetének kiadása. Veress Emőd román nyelven már részletesen feldolgozta a kötelmek általános elméletét, amely a polgári jog legkomplexebb részterülete (lásd Drept civil. Teoria generală…

Continue reading →

Dr. Gidófalvy István: A kisbirtokos és a kisbirtok hiteléről (1902)

Rendhagyó szerzőnk Gidófalvy István (1859. január 25. -1921. január 10.) közjegyző. A szövetkezeti mozgalom teoretikusa és vezető személyisége, többszáz szövetkezet megalakításában vett személyesen részt. Vezető szerepet töltött be az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületben (EMKE), alapító tagja az Erdélyi Gazdasági Egyletnek (EGE), az Erdélyi Múzeum Egylet (EME) tagja. A kolozsvári református egyház főgondnoka, a Protestáns Teológia gondnoka. Sírja…

Continue reading →

Veress Emőd: Erdély jogtörténetéről

Megjelent az Erdély jogtörténete c. kötet, tankönyv, kézikönyv, tizenhét szerző 600 oldalas munkája. 2018-ban, Erdély Romániával való egyesülését (de facto csatlakozását) kimondó gyulafehérvári nemzetgyűlés centenáriumán. Ez az évforduló jó alkalom arra, hogy egyfelől a történelmet vizsgálva elkészítsük a múlt mérlegét, másfelől, a jövőbe tekintve, programot alkossunk. Általánosan, romániai magyarok, az egyik kérdésben sem teljesítünk jól:…

Continue reading →