Varga Attila: Népakaratot fejez-e ki a népszavazás?

A mai modern alkotmányos demokráciák alapvetően és meghatározó módon közvetett, képviseleti demokráciák. Ugyanakkor, ezek legtöbbje nem zárja ki a közvetlen demokrácia gyakorlásának lehetőségét, népszavazás útján. Első látásra ez utóbbi lehetne az ideális formája a demokratikus államvezetésnek, amikor a kérdésekről, a fontos, illetve legfontosabb kérdésekről a nép maga dönt. Az, hogy ezt túlzott gyakorisággal nem alkalmazzák,…

Continue reading →

Székely János: Recenzió – Veress Emőd, Román polgári jog. Általános rész

Veress Emőd Román polgári jog. Általános rész[1] c. – 164 oldal terjedelmű – tankönyve, mely a Sapientia EMTE, a Forum Iuris Egyesület és a Lupán Ernő Alapítvány gondozásában, 2016 őszén került nyomda alá, hiánypótló mű: 1958 óta elsőként magyar nyelven, a magyar jogi szakterminológia szabatos alkalmazásával nyújt bevezetést jogász hallgatók (és a magánjog iránt érdeklődő…

Continue reading →

Varga Attila: Egy “láthatatlan” alkotmányos elvről

Vannak láthatatlan, szövegszerűen nem rögzített, de különösen hiányuk/megsértésük esetén nagyon is jól érzékelhető alkotmányos elvek. Ilyen az alapvető közhatóságok, a hatalmi ágak közötti kölcsönös tisztelet és lojális együttműködés elve/követelménye. Ez az elv tehát, tételesen nincs az alkotmányban rögzítve, de bizonyos alkotmányos alapelvekből és szabályozásokból, általában az alkotmány egészének szellemiségéből, mintegy nyilvánvaló evidenciaként mégis leszűrhető. A…

Continue reading →

Veress Emőd: Ingatlanrendezés, posztszocialista módra

Hogyan gondolkodik a kommunista és a posztszocialista Románia az ingatlanok államosításáról és restitúciójáról? Történeti távlatokban áttekintve és egyszerűen összefoglalva, így… Első fázis, 1945-1989 Államosítsunk. Ingyen, kényszerrel vagy akár nyílt erőszakkal vegyük el a tulajdonosoktól az ingatlanjaikat, egyszerű lakóházakat és kastélyokat, mezőgazdasági területeket és erdőket. Egyházaktól iskolákat, szociális intézményeket. Erre a proletár vagy szocialista törvényesség lehetőséget ad,…

Continue reading →

Veress Emőd: Papp Tekla laudációja

Papp Tekla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. A Sapientia EMTE keretében — a nagy múltú kolozsvári jogászképzés hagyományainak szerves folytatásaként — 2010-ben került sor a jogászképzés alapítására, vagy, a különböző előzmények figyelembe vételével, újraalapítására. Papp Tekla a szakindítás pillanatától kezdve elkötelezett barátunk és támogatónk. Első kolozsvári előadását 2010. december 3-án tartotta a Bocskai-házban, Atipikus szerződések a…

Continue reading →

Veress Emőd: Indoklás és köszönetnyilvánítás

A Román polgári jog. Általános rész c. könyv bevezetője “Praeterea docere nihil aliud est quam scientiam in alio aliquo modo causare. Sed scientiae subiectum est intellectus; signa autem sensibilia, quibus solummodo videtur homo posse doceri, non perveniunt usque ad partem intellectivam, sed sistunt in potentia sensitiva. Ergo homo ab homine doceri non potest.” (Aquinói Szent Tamás)…

Continue reading →

Fegyveresi Zsolt: Nótári Tamás laudációja

Nótári Tamás felsőfokú tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott, ahol 2000-ben jogi diplomát, továbbá az egyetem Bölcsészettudományi Karán 2001-ben klasszikafilológusi diplomát szerzett. 2005-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogtudományi PhD-t, majd 2006-ban a SZTE Bölcsészettudományi Karán történettudományi PhD-t szerzett, mindkét fokozatot summa cum laude minősítéssel. Az ELTE Állam- és…

Continue reading →

Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 (könyvismertető)

Régi adósságot törleszt a most megjelenő könyv (Veress Emőd – Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetememen 1945–1959. Sapientia EMTE – Forum Iuris, Kolozsvár, 2016), amelynek augusztus 19-én, a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesz a bemutatója. A háromszáz oldalas kötet a kolozsvári magyar nyelvű jogászképzés egyik kulcsfontosságú korszakára összpontosít és az 1945–1959 közötti, a Bolyai…

Continue reading →

Veress Emőd: Illúziók kora és ami utána jön

Gondolatok a romániai magyar felsőoktatás helyzetéről és jövőjéről Megjelent a Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 című kötetünk.∗ A kötetben szigorúan csak a címben jelzett tárgyat vizsgáltuk, de a kötet megírása, szerkesztése közben több általános, a kötet szűken vett témájához nem kapcsolódó, a romániai magyar felsőoktatás múltját, helyzetét és jövőjét illető gondolat is megfogalmazódott bennem. Ezeket…

Continue reading →

Fábián Gyula: BREXIT 1975-2016 – egy EU-tagállam kilépésének jogi vonatkozásai

A három Európai Közösséget[1] létrehozó hat európai állam[2] az ötvenes években az alapító szerződések aláírásakor megegyezett abban, hogy nem írnak elő kilépési lehetőséget, mert ez összeegyezhetetlen lenne az európai integráció szellemével. A latinból származó integráció egy egész újrateremtését jelenti, esetünkben egy politikailag darabokra szakadt, keresztény és művelt kontinens egységének az újjáteremtését. Ez főleg az EGK…

Continue reading →