Veress Emőd: Előzetes megjegyzések a készülő igazságügyi reformról

Az igazságügyi reformnak Tudorel Toader egyetemi tanár, neves büntetőjogász, igazságügyi miniszter által előkészített javaslatait máris vitatják: az államfő, az ellenzék, az utcára vonuló tüntetők. Szakmai vizsgálat tárgyává téve a javaslatokat, azokat lehet nyilván ellenezni, alternatív megoldásokat javasolni, de az alapvető véleményem: a javaslatcsomag logikus egységet képez, valós problémákra kíván megoldásokat találni és a támadott reform-elemek…

Continue reading →

Kádár Hunor: A védelem jogait fenyegető súlyos és valós veszedelem: az “in rem nyomozás”

Hol volt, hol nem volt, 2014. februrár 1-ig a román büntetőeljárásban valóban volt egy olyan intézmény, amelyet “megelőző vagy előkészítő cselekményeknek” (acte premergătoare) hívtak. A szóban forgó intézményt az 1968-as Be. 224. §-a szabályozta, amelynek értelmében a nyomozó hatóság megelőző nyomozási cselekményeket végezhetett a büntetőeljárás megindítása céljából. Az említett eljárás lehetővé tette a nyomozó hatóság…

Continue reading →

Veress Emőd: Vékás Lajos laudációja

Vékás Lajos laudációja a „Doctor Honoris Causa” cím adományozása alkalmából 1.) Vékás Lajos professzor úr Kolozsváron született, ezért talán a család kolozsvári kötődésének a bemutatásával kezdeném. A Vékás család háromszéki eredetű. A Kolozsvárhoz történő kapcsolódás tulajdonképpen professzor úr nagyapjának, id. Vékás Lajosnak köszönhető, akit Barátoson anyakönyveztek 1880-ban. A laudáció első részében, talán rendhagyó módon, de röviden…

Continue reading →

Lészai Orsolya: Amerikai kalandos kutatásom

2016 őszén egy barátnőm küldött egy linket a Rézler Gyula Alapítvány által kiírt ösztöndíj lehetőségről, azzal a megjegyzéssel, hogy ez talál a kutatási témámhoz. A pályázati határidő pár nap múlva volt, de a kiírás felkeltette az érdeklődésemet, kihagyhatalan lehetőségnek tűnt. Összeállítottam a teljes pályázatot és postáztam Budapestre. Ha jól emlékszem elég rövid időn belül kaptam…

Continue reading →

Varga Attila: Népakaratot fejez-e ki a népszavazás?

A mai modern alkotmányos demokráciák alapvetően és meghatározó módon közvetett, képviseleti demokráciák. Ugyanakkor, ezek legtöbbje nem zárja ki a közvetlen demokrácia gyakorlásának lehetőségét, népszavazás útján. Első látásra ez utóbbi lehetne az ideális formája a demokratikus államvezetésnek, amikor a kérdésekről, a fontos, illetve legfontosabb kérdésekről a nép maga dönt. Az, hogy ezt túlzott gyakorisággal nem alkalmazzák,…

Continue reading →

Székely János: Recenzió – Veress Emőd, Román polgári jog. Általános rész

Veress Emőd Román polgári jog. Általános rész[1] c. – 164 oldal terjedelmű – tankönyve, mely a Sapientia EMTE, a Forum Iuris Egyesület és a Lupán Ernő Alapítvány gondozásában, 2016 őszén került nyomda alá, hiánypótló mű: 1958 óta elsőként magyar nyelven, a magyar jogi szakterminológia szabatos alkalmazásával nyújt bevezetést jogász hallgatók (és a magánjog iránt érdeklődő…

Continue reading →

Varga Attila: Egy “láthatatlan” alkotmányos elvről

Vannak láthatatlan, szövegszerűen nem rögzített, de különösen hiányuk/megsértésük esetén nagyon is jól érzékelhető alkotmányos elvek. Ilyen az alapvető közhatóságok, a hatalmi ágak közötti kölcsönös tisztelet és lojális együttműködés elve/követelménye. Ez az elv tehát, tételesen nincs az alkotmányban rögzítve, de bizonyos alkotmányos alapelvekből és szabályozásokból, általában az alkotmány egészének szellemiségéből, mintegy nyilvánvaló evidenciaként mégis leszűrhető. A…

Continue reading →

Veress Emőd: Ingatlanrendezés, posztszocialista módra

Hogyan gondolkodik a kommunista és a posztszocialista Románia az ingatlanok államosításáról és restitúciójáról? Történeti távlatokban áttekintve és egyszerűen összefoglalva, így… Első fázis, 1945-1989 Államosítsunk. Ingyen, kényszerrel vagy akár nyílt erőszakkal vegyük el a tulajdonosoktól az ingatlanjaikat, egyszerű lakóházakat és kastélyokat, mezőgazdasági területeket és erdőket. Egyházaktól iskolákat, szociális intézményeket. Erre a proletár vagy szocialista törvényesség lehetőséget ad,…

Continue reading →

Veress Emőd: Papp Tekla laudációja

Papp Tekla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. A Sapientia EMTE keretében — a nagy múltú kolozsvári jogászképzés hagyományainak szerves folytatásaként — 2010-ben került sor a jogászképzés alapítására, vagy, a különböző előzmények figyelembe vételével, újraalapítására. Papp Tekla a szakindítás pillanatától kezdve elkötelezett barátunk és támogatónk. Első kolozsvári előadását 2010. december 3-án tartotta a Bocskai-házban, Atipikus szerződések a…

Continue reading →

Veress Emőd: Indoklás és köszönetnyilvánítás

A Román polgári jog. Általános rész c. könyv bevezetője “Praeterea docere nihil aliud est quam scientiam in alio aliquo modo causare. Sed scientiae subiectum est intellectus; signa autem sensibilia, quibus solummodo videtur homo posse doceri, non perveniunt usque ad partem intellectivam, sed sistunt in potentia sensitiva. Ergo homo ab homine doceri non potest.” (Aquinói Szent Tamás)…

Continue reading →