Somló Bódog: A jog a kényszernek csak egyik neme

Ismét vendégszerzővel köszöntjük a Nyugat.ro olvasóit: Somló Bódog (1873-1920) jogfilozófus, kolozsvári egyetemi tanár írását közöljük. A Sapientia EMTE és az Erdélyi Múzeum Egyesület 2015. november 6-7-én, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitásáról szervez konferenciát. Mindhárom neves tudós életüknek legalább egy szakaszában kötődtek Erdélyhez és Kolozsvárhoz. Somló Bódog Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben nyugszik.

somlobAz individualisztikus iskola azon a tévedésen alapszik, hogy csak az állami szabályozásban lát kényszert és hogy minden más összeműködést és szervezetet épp ugy, mint összes többi cselekvésünket kényszermentesnek, szabadnak tekinti. Ez a tévedése tükröződik vissza már abban a kifejezésben is, a mellyel az állami szabályozást állami beavatkozásnak nevezte el, olyképpen akarván ez által a dolgot feltüntetni, mintha az állami szabályozás természetellenes, idegenszerű, külső elemképen zavarólag nyúlna bele valami kényszermentes, természetes fejlődési folyamatba. Holott az állami szabályozás csak egyik megjelenési formája annak az általános kényszernek, a mely már az emberek puszta egymás mellett való éléséből is szükségképen folyik és a mely lényegileg semmiben sem különbözik az állami kényszertől. Félreismerik, hogy az individualisztikus, vagyis az úgynevezett önkéntes együttműködés alapjában véve éppen úgy kényszert gyakorol fölöttünk, mint az úgynevezett kényszerű. Spencer maga hozza fel más vonatkozásban, hogy az a munkás, a ki szabad összeműködésben trade-union-t alakít, a kinek sztrájkolnia kell, ha a többség kívánja s csak oly feltételek mellett vállalhat munkát, a milyeneket neki egyesülete diktál és a ki ez által meg van gátolva abban, hogy esetleg nagyobb képességeinek és nagyobb energiájának hasznát vegye, teljesen kényszer alatt áll. Versenytársam is kényszerit leszállanom munkám árával, akár akarok, akár nem s ha ring alakul valamely üzletágban, nem emelhetem áraimat a ring által megszabottak fölé, akár akarok a ringbe belépni, akár nem.