Veress Emőd: A bérleti szerződések alapján keletkezett bértartozások közvetlen végrehajthatóságáról

Az új román Polgári törvénykönyv (Ptk.) egyik újtítása, hogy elismeri az adóhatóságnál iktatott bérleti szerződések végrehajtható jogcím jellegét. A Ptk. 1798. cikke szerint: “Az adóhatóságnál iktatott, magánokirati formában megkötött, illetve a közokirati formában megkötött bérleti szerződések végrehajtható jogcímek a bérleti díj szerződésben, vagy ennek hiányában a törvényben megállapított kifizetési határidejére és módjára vonatkozóan.” A végrehajtható jelleg, ahogy a jogszabály szövegéből is kiderül, a bérleti díj kifizetésére vonatkozik.

Ennek normának a “forradalmi” jelentősége, hogy védi a tulajdonost. A korábbi szabályozás szerint a bérleti díj kifizetésének elmaradása esetében a tulajdonos peres eljárást kellett indítson, hogy a bérlőt a bíróság kötelezze fizetésre, a bérlőt elmarasztaló bírósági határozat jelentette a végrehajtható jogcímet. (A közokirati formában megkötött bérleti szerződések korábban is végrehajthatóak voltak.) Az új szabályozás szerint az adóhatósági iktatás csodát tesz: a magánokiratot a törvény végrehajtható jogcím jelleggel ruházza fel. Ez hitelezővédelmi újítás a Ptk.-ban. Racionális: a tulajdonjog erőteljesebb védelmét hozta ez a szabály.

A Ptk. nem tesz különbséget a szerződő felek minősége szerint: az 1798. cikk személyi hatálya a természetes és a jogi személyekre is kiterjed. Ez azért fontos, mert korábban, adójogi indoklással, a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nyilvántartása végett, csak a természetes személy bérbe adó által megkötött szerződéseket iktatta az adóhatóság. A Ptk. 1798. cikkének megfelelő alkalmazhazósága végett azonban az adóhatóság nem tagadhatja meg a jogi személy bérbe adó által megkötött szerződés iktatását sem, amint tették tegnap az egyik jelentős erdélyi városban.

Nyilván, az adóhatósági hivatalnokok számára a Polgári törvénykönyv nem jogforrás, mert nem pénzügyminisztériumi rendelettel fogadták el. Szerencsére az Országos Adóigazgatási Ügynökség (Agenția Națională de Administrare Fiscală) elnökének van egy rendelete, amely kifejezetten lehetővé teszi a jogi személy bérbe adók szerződéseinek adóhatósági iktatását is (2012/1985 sz. rendelet). Szerencsére, így (és csakis így) létezik érvényesíthető hivatkozási alap az adóhatósági hivatalnokokkal szemben, akik a Ptk. alkalmazását – hatályba lépése után három évvel is – obstruálják.

Dr. Veress Emőd a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének egyetemi docense, ügyvéd, nemzetközi választottbíró.