Szedilek Lenke: Sztranyiczki Szilárd Román polgári jog. Az ingatlan-nyilvántartási jog c. könyvéről

Dr. Sztranyiczki Szilárd a Román polgári jog. Az ingatlan-nyilvántartási jog című hiánypótló könyvét tartom a kezemben. Nagy megtiszteltetés volt számomra amikor a szerző felkért, hogy bemutassam ezt a jogászhallgatóknak, valamint a gyakorló jogászoknak is fontos, ingatlan-nyilvántartásról szóló könyvét.

Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2018

Szilárd szinte ifjú korától arra készült, hogy ezt a könyvet megírja. Miután 1997-ben elvégezte a jogi egyetemet azonnal térképészeti és kataszteri földmérői almérnöki képzésben részesült, majd elvégzi a kataszteri mérnöki egyetemet. Szakképesítését a Kolozs Megyei Kataszteri Hivatalban kamatoztatta mint almérnök, mérnök, jogtanácsos és igazgató, mindvégig az ingatlannyilvántartás területén szerezve komoly gyakorlatot. Itt szembesült azzal, hogy a kataszteri és telekkönyvi munka alapos jogi tudást igényel. 1998-2006 között elkészítette és megvédte doktori disszertációját, polgári jogból doktorált. 2008-tól a Kolozs megyei Ügyvédi Kamara tagja.

Ennek a gyakorlati és elméleti tudásnak az alapján születhetett meg ez a telekkönyvi jog kérdéseit tárgyaló munka, amelyet a szerző elsősorban jogászhallgatóknak ajánl, de gyakorló szakemberek számára is hasznos ismereteket nyújt ma és különösen az elkövetkező időkben. 

Én az egyetemen nem tanultam ingatlannyilvántartási jogot. Személyesen Csikszeredában mint jogtanácsos, az Olt szabályozására kisajátított földterületek engedélyeztetése során láttam először telekkönyveket és tanulmányozásuk után lenyűgöztek. Csodálatos az a jogi nyelv, azok a különleges fogalmak amelyekkel a bekebelezésre, előjegyzésre valamint feljegyzésre vonatkozó telekkönyvi végzéseket megfogalmazták. A régi telekkönyv magyar kultúránk része. A régi telekkönyvek alapján megismerhetjük egy-egy család életét, küzdelmeit, örömeit. Megismerhetjük az ingatlan-nyilvántartás ésszerű és hasznos eljárását, a régi és az új ingatlannyilvántartási eljárás közötti összefüggést és feszültségeket.

Ezért hiánypótló ma ez a magyar nyelvű könyv, amikor olyan sokat emlegetjük az európai egységesülést, integrációt, de nem szabad lemondanunk nemzeti önazonosságunkról, identitásunkról, hiszen a magyar nyelv nemzeti kultúránk hordozója.

Én gratulálok a szerzőnek, kívánok neki még sok egészséget, energiát a következő magyar nyelvű könyv megírására. 

A szerző ügyvéd.